top of page

לרגל יום העצמאות ה-70 של ישראל פנה מגזין "הזירה" לשורה של מקבלי החלטות, אישי ציבור ומומחים בעלי רקע והכשרה מגוונים, בבקשה לנתח את מצבה של הדיפלומטיה הישראלית. הניתוחים התבססו על מודל ה-SWOT לאיתור חוזקות (Strengths), חולשות (Weaknesses), הזדמנויות (Opportunities) ואיומים/אתגרים (Threats). תובנותיהם המובאות כאן מעלות נקודות חשובות עבור הגורמים המשפיעים על מדיניות החוץ של מדינת ישראל - אך יותר מכל, הן ממחישות עד כמה מורכבת מלאכת הדיפלומטיה, ובפרט ניהול הדיפלומטיה הישראלית, במאה ה-21.

bottom of page