top of page
  • עוזי ארד

משרד החוץ הוא החוליה החלשה במערכת, עקב הזנחה מצד הדרג המדיני


מהי נקודת החוזק המשמעותית ביותר של הדיפלומטיה הישראלית בימינו?

הפריסה הגלובלית הבינלאומית של נציגויות ישראל ומשרד החוץ, בדמות שגרירויות בעלות נוכחות בשטח, בדגש על מדינות מפתח ובארגונים בינלאומיים.

מהי נקודת החולשה הכי גדולה שלה? מעמדו הנחות יחסית ומשקלו הבלתי מספק של משרד החוץ במערכת החוץ והביטחון של ישראל ובקרב הדרג המדיני העליון.


מהי ההזדמנות הכי חשובה שעומדת כיום בפניה?

המציאות הגלובלית והדינמיקות הבינלאומיות המתפתחות, שמעמידות מרחבי עשייה נוספים ומצריכות ומצדיקות השתכללות ומודרניזציה מקצועיים. אלו יקדמו את האינטרסים הבינלאומיים של ישראל, יאפשרו התרשתויות חדשות תוך כדי קידום האינטרסים הלאומיים ויעצימו את מעמד משרד החוץ ותרומתו למדינה.


מהו האתגר ו/או האיום המרכזי שבפניו היא ניצבת?

היותו של משרד החוץ דהיום בנחיתות ופיגור, עקב הזנחה מצד הדרג המדיני בניהולו וחיזוקו, עושה אותו לחוליה החלשה במערכת. הדבר השתקף ועלול להשתקף בעתיד לא רק בקושי לממש את היעדים והאינטרסים הבינלאומיים של ישראל, עד כדי החמצתם, אלא בפגיעה ביכולת להשיג את היעדים שמערכת הביטחון מופקדת עליהם. כל זאת בגין תופעת הכלים השלובים, וכאשר הכשל העיקרי הוא ברמת הדרג המדיני וראשות הממשלה, שנושאים באחריות לתפקודה של הזרוע המדינית-בינלאומית.

 

עוזי ארד הינו פרופסור ליחסים בינלאומיים בבית הספר לממשל במרכז הבינתחומי הרצליה ומייסד המכון למדיניות ואסטרטגיה (IPS). לשעבר היועץ לביטחון לאומי של ראש הממשלה וראש המועצה לביטחון לאומי, ובכיר במוסד

(צילום: עדי כהן-צדק, באדיבות המחבר)

ความคิดเห็น


bottom of page