top of page
  • שלמה אבינרי

ישראל לא תזכה בלגיטימציה בינ״ל להמשך שליטתה בפלסטינים בשטחים


מהי נקודת החוזק המשמעותית ביותר של הדיפלומטיה הישראלית בימינו?

הצבת ישראל כמדינה דמוקרטית, ליברלית ופתוחה בסביבה עוינת שאין בה חברות כאלה, ויכולתה לשמור על הישגים אלה למרות היותה מאוימת.

מהי נקודת החולשה הכי גדולה שלה?

ישראל לא הצליחה ולא תצליח לזכות בלגיטימציה בינלאומית – ובוודאי לא ממדינות דמוקרטיות מערביות – להמשך שליטתה על אוכלוסייה פלסטינית בשטחים, וכל נסיון לסיפוח, גלוי או מוסווה, רק יעמיק את הביקורת. ישראל טועה אם היא מזהה ביקורת על מדיניותה בשטחים עם ביקורת על עצם קיומה.

מהי ההזדמנות הכי חשובה שעומדת כיום בפניה?

לנסות, גם בהיעדר הסכם שלום עם הפלסטינים בעת הזאת, לא לסגור את האופציה להסדר אפשרי בעתיד.

מהו האתגר ו/או האיום המרכזי שבפניו היא ניצבת?

האיום הגדול ביותר הוא שעקב אי-הנחת בישראל מביקורת מערבית דמוקרטית על מדיניותה בשטחים, היא תרחיק מדינות ידידותיות מעצם התמיכה בישראל, בזכות קיומה ובביטחונה. לא כל מי שמבקר את מדיניות ההתנחלות הוא עוכר ישראל, גם אם ביקורת זו מופרזת ומוגזמת לעתים.


 

שלמה אבינרי הינו פרופסור למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים וחתן פרס ישראל. שימש מנכ"ל משרד החוץ בממשלתו הראשונה של יצחק רבין

(צילום: עודד רענן)

Commentaires


bottom of page