הנחיות לפרסום ב"זירה"

תודה על התעניינותך בפרסום אצלנו!
 

ההנחיות להלן יסייעו להבטיח כי מאמרך עומד באמות המידה הנדרשות לצורך שקילתו לפרסום על ידי מערכת ״הזירה״, וכי הוא נכתב בהתאם לכללים ולסגנון הכתיבה הנהוגים בכתב העת.


ה"זירה" שואף להנגיש את פרסומיו לקהל קוראים רחב – הוא אינו מחויב לכללי הכתיבה האקדמיים ומשתדל להימנע משימוש בז'רגון, מכתיבה טכנית ומפנייה לפלח קוראים צר במיוחד. פרסומים מוצלחים הם כאלה המציעים ניתוח מקורי ומעניין של סוגיות מורכבות באופן תמציתי ובהיר גם למי שאינו מומחה. יחד עם זאת, כל המאמרים המתפרסמים צריכים להיות מגובים וממוסמכים – אם על ידי מחקר מקורי מצד הכותבים, ואם בהסתמכותם על מקורות חיצוניים, שאליהם יופנו הקוראים באמצעות קישוריות (hyperlinks) או הערות שוליים (footnotes). עם זאת, יש להימנע משימוש בהערות שוליים מרובות.

הנחיות לכתיבת מאמרים

  • "הזירה" מפרסם שלושה סוגי מאמרים: מאמרי עומק, הדומים באופיים ובאורכם למאמרים אקדמיים קצרים (3,000 – 5,000 מילה); סקירות, המציעות ניתוח חדשני לנושאים שעל סדר היום, או מציגות לקוראים נושאים חדשים (1,000 – 1,500 מילה); וטורי דעה (Op-eds) – מאמרים קצרים המתייחסים להתפתחויות אקטואליות, ונכתבים זמן קצר לאחר התרחשותן (600 – 1,000 מילה).

  • ניתן להגיש מאמרים בעברית ו/או אנגלית. כותבים המעוניינים כי מאמריהם יישקלו לפרסום במהדורות העברית והאנגלית מתבקשים לציין זאת. אם מערכת ״הזירה״ תהיה מעוניינת לפרסם את מאמרכם בשתי המהדורות, אנחנו נהיה אחראי על תרגומו.

  • מאמרים המוגשים לשיפוט צריכים לשקף כתיבה מקורית ולא העתק של עבודה קודמת (לרבות עבודה קודמת של המחבר). אין מניעה כי מאמרים יתבססו על מחקרים קודמים או יציגו עבודה מחקרית מקיפה יותר. בעת הגשתו, כותבים מתבקשים לציין אם המאמר מבוסס על עבודה קודמת.

  • על הכותבים להקפיד על כתיבה עניינית, קולחת ובהירה. עליכם לזכור כי חלק ניכר מהקוראים, לרבות מקבלי החלטות הנמנים על עליהם, אינם מומחים בתחום שעליו אתם כותבים.

  • רצוי לחלק טקסטים העולים באורכם על 1,000 מילה באמצעות כותרות ביניים.

  • יש להמעיט בשימוש בראשי תיבות, למעט כאלה שהשתרשו בשפה ואינם דורשים הבהרה. כך למשל, ניתן לכתוב או"ם, ארה"ב, ליש"ט, מנכ"ל, סא"ל וכדומה. לעומת זאת, כתבו ראש הממשלה ולא רה"מ, האיחוד האירופי ולא א"א, לוחמה בשטח בנוי ולא לש"ב, שיתוף פעולה ולא שת"פ, הרשות הפלסטינית ולא רש"פ, משרד הביטחון ולא משהב"ט, וכן הלאה.

  • בשימוש בראשי תיבות באנגלית, יש לכתוב תחילה את השם המלא ולאחר מכן את ראשי התיבות. לדוגמה: הבולשת הפדרלית (FBI), סוכנות הביון המרכזית (CIA), וכו'. מהפעם השנייה ואילך ניתן להשתמש רק בראשי התיבות. בדומה לכך, יש להימנע מלעשות שימוש בקיצורים שאינם ידועים לקהל הרחב, ובמיוחד לא לקצר שמות עצם ושמות (לדוגמה: דר' סודן, י-ם, ת"א, ס' שר החוץ וכו׳).

  • רצוי להמעיט ככל האפשר שימוש ברשימות וסעיפים. כאשר ברצונכם למנות פריטים, אנו מעודדים שימוש בנקודה ופסיק (;). במידת הצורך, ניתן לכלול מספרים בין פריט לפריט. למשל: ״ארבעת התנאים הקבועים באמנת מונטווידאו להכרה במדינות הם (1) טריטוריה מוגדרת; (2) אוכלוסייה קבועה; (3) ממשלה אפקטיבית; ו-(4) כוח לנהל יחסי חוץ״.

  • בציטוט טקסט העולה באורכו על שלוש שורות יש להפריד את הטקסט המצוטט ולכתבו בפסקה נפרדת.

הנחיות להגשת מאמרים


כותבים המעוניינים לפרסם ב"זירה" מוזמנים לשלוח את מאמריהם לכתב העת בדוא״ל arenajournal@idc.ac.il.

אנא שלחו את המאמר תוך ציון סוג המאמר שאתם מבקשים לכתוב (עומק, סקירה, או Op-ed) ותמצית שאינה עולה באורכה על 150 מילה. ניתן גם לשלוח הצעות למאמרים שאורכן אינו עולה 150 מילה.

מאמרים המוגשים לשיפוט נבחנים על ידי צוות העורכים של "הזירה" ונענים בתוך זמן קצר.

נודה על כתיבת הנושא וטקסט המאמר בגוף הודעת הדוא״ל ולא באמצעות צירוף קובץ נפרד.
 

להורדת קובץ ההנחיות לכתיבת מאמרים לחצו כאן