top of page
  • גיא רוטקופף

התפכחות העולם מה״אביב הערבי״ היא התפתחות דיפלומטית חיובית עבורנו


מהי נקודת החוזק המשמעותית ביותר של הדיפלומטיה הישראלית בימינו?

היכולת שלנו לכונן יחסים בלתי פורמליים עם אנשים. אני זוכר שבמהלך הכניסה של ישראל לארגון ה-OECD ניצבנו, רגע לפני ההכרעה, בפני חשש שהמליאה לא תצביע בעד. ביקשנו הפסקה והוריתי לכל חברי המשלחת לשכנע באופן אישי מספר מדינות מפתח. לאחר כרבע שעה הושג היעד. גם הפעם "החוצפה הישראלית" היא זו שהובילה לשינויים מפליגים וחשובים עבור המדינה.


מהי נקודת החולשה הכי גדולה שלה?

היותנו מדינה חזקה במזרח התיכון הוא יתרון וגם חיסרון. אנחנו נתפשים בעולם כ"צד החזק" ופעמים רבות אף כמדינה מיליטריסטית וכוחנית. ל"צד החלש" קל יותר להתנהל הסברתית ותדמיתית, ולזכות באמפתיה ובהבנה בקרב הציבור בעולם. הדבר פוגע בנו לא אחת בזירה התקשורתית הבינלאומית, בזירה הציבורית ולעתים בקרב מקבלי החלטות או גופים בעלי השפעה.מהי ההזדמנות הכי חשובה שעומדת כיום בפניה?

יחסי ישראל-ארה"ב נמצאים כיום בשיא של כל הזמנים, והם מבוססים על קשר עמוק בין המדינות וכן על קשר אישי חם בין המנהיגים. העברת שגרירות ארה"ב לירושלים מהווה דוגמה בולטת לכך. גם התפכחות העולם מ"האביב הערבי" והיחלשות ארגון המדינה האיסלאמית (דאעש) מהוות הזדמנות חשובה לדיפלומטיה הישראלית ולהשגת מטרותיה.


מהו האתגר ו/או האיום המרכזי שבפניו היא ניצבת?

המאבק ההסברתי והדיפלומטי בקמפיין הבינלאומי של תנועת ה-BDS, שקוראת לחרם כלכלי, אקדמי ותרבותי על מדינת ישראל. תנועת ה-BDS פועלת ברחבי העולם ומשקיעה כספים רבים בקמפיין כוזב, מטעה ופופוליסטי, תוך ניסיון לפגוע בשמה הטוב ואף בקיומה של מדינת ישראל. דרכיה ופעולותיה אינן כשרות ופעילי התנועה מפיצים שקרים מוחלטים ומלבים אנטישמיות בשיח הציבורי והתקשורתי, בהפגנות, בתעמולה ובאוניברסיטאות בעולם.


 

גיא רוטקופף הינו מנכ"ל איגוד חברות הביטוח ולשעבר מנכ"ל משרד המשפטים. בעל תואר דוקטור במשפטים מאוניברסיטת בר-אילן

(צילום: גבי הלר, באדיבות המחבר)

Kommentare


bottom of page