top of page
  • מרדכי קידר

הדיפלומטיה הישראלית אינה עושה שימוש מספק בטיעונים ההיסטוריים


מהי נקודת החוזק המשמעותית ביותר של הדיפלומטיה הישראלית בימינו?

ישראל מוכרת בעולם המערבי כסיפור הצלחה וכמבצר דמוקרטי, אי של שפיות בתוך עולם ערבי ואסלאמי כושל ודיקטטורי. תעשיית ההיי-טק הישראלית מוכרת ברחבי העולם, והישראלים ידועים ביכולתם "לחשוב מחוץ לקופסה". ישראל מספקת לעולם פתרונות לבעיות ביטחון ולאתגרי אבטחה, בעיקר לתחבורה אווירית ולאיומי סייבר, ומסייעת למדינות עולם שלישי – גם בעולם הערבי והאיסלאמי – בנושאי מים ופיתוח חקלאי.


מהי נקודת החולשה הכי גדולה שלה?

הדיפלומטיה הישראלית איננה עושה שימוש בטיעונים ההיסטוריים והדתיים של מדינת ישראל. לא תשמע דיפלומט ישראל אומר: "אנחנו חזרנו לארץ אבותינו ולעיר קודשנו ירושלים, שעבדנו בה לפני 3018 שנים את האל האחד כששכנינו היו עובדי אלילים במדבר, שותים יין וקוברים את בנותיהם בחיים. המוסלמים מתנגדים למדינת ישראל כי בראייתם היהדות היא דת בטלה, היהודים אינם עם אלא קהילות, וארץ ישראל היא אדמת וקף מוסלמית. ארץ ישראל שייכת לעם היהודי בהחלטת חבר הלאומים בוועידת סן רמו משנת 1920, החלטה שאומצה על ידי האו"ם בסעיף 80 של אמנת הארגון".


מהי ההזדמנות הכי חשובה שעומדת כיום בפניה?

היחסים המתהדקים עם סעודיה, כוויית ואיחוד האמירויות מבוססים על הפחד מאיראן. אם ישראל תדע לכלכל את צעדיה עם מדינות אלה, היא תוכל למנף את היחסים עמן לכיוונים של שיתוף פעולה מעבר לשטח הביטחוני-צבאי ולפתח אותו גם לכיוון הכלכלי, האקדמי ועוד. מדינות אפריקה הן הזדמנות נוספת, בשל הירידה בהשפעת העולם הערבי והאיסלאמי על השיקולים המדיניים של מדינות אפריקה.


מהו האתגר ו/או האיום המרכזי שבפניו היא ניצבת?

איראן היא האתגר הגדול ביותר לדיפלומטיה הישראלית, בשל האיום הביטחוני שהיא מציבה בפני ישראל, משטחה ומשטח סוריה, ובשל התמיכה שהיא מקבלת מרוסיה, סין ומדינות אירופה. הדיפלומט הישראלי המדבר עם עמיתיו האירופאים על האיום האיראני אינו יכול בדרך כלל לשכנע אותם בשל האינטרסים הכלכליים המחברים את הרפובליקה האיסלאמית עם אירופה. הסינים והרוסים מגנים על איראן במועצת הביטחון, וקשה מאוד לשכנע אותם לחדול מתמיכה זו.


 

מרדכי קידר הינו מרצה למדעי הערבית והאיסלאם באוניברסיטת בר אילן וחוקר בכיר במרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים (BESA). בעל דוקטורט בלימודי ערבית. שירת בחיל המודיעין והשתחרר בדרגת סא"ל

(צילום: באדיבות המחבר)

Comments


bottom of page