top of page
  • דניאל שק

האיום העיקרי הוא האפשרות שהעולם יאבד עניין בפתרון הסכסוך


מהי נקודת החוזק המשמעותית ביותר של הדיפלומטיה הישראלית בימינו?

בשל נסיבות מצערות, ישראל מצאה עצמה מיומה הראשון במרכז ההתרחשויות בזירה הבינלאומית. מסיבה זו, למרות ממדיה הזניחים, היא משחקת במגרש של הגדולים. בצירוף העובדה שסגל הדיפלומטים שלה ברובו באיכות גבוהה מאוד ושרף הציפיות ממנו גבוה בהרבה מעמיתים ממדינות רבות אחרות, לדיפלומטיה הישראלית יש יכולת השפעה דיספרופורציונלית, שאותה היא יכולה לנצל לטובת קידום האינטרסים שלה במגוון תחומים.

מהי נקודת החולשה הכי גדולה שלה?

החולשה המרכזית של הדיפלומטיה הישראלית נובעת מחד-הממדיות של הדימוי שלה – כל דבר שנוגע לישראל נבחן דרך הפריזמה של הסכסוך. זה גולש גם אל עולם המציאות ומקשה על כל ניסיון לקדם נושאים שבראייתנו אינם קשורים לסכסוך. זכורים הקשיים שלנו לקדם אישור הסכמים עם האיחוד האירופי בשל מה שהיה קרוי linkage, כלומר – הקישור בין התקדמות בחתימת הסכמים במגוון נושאים לבין התקדמות בתהליך השלום. גם כיום זהו לעתים מחסום.

מהי ההזדמנות הכי חשובה שעומדת כיום בפניה?

ללא ספק, ההזדמנות העיקרית היא פריצת דרך אזורית, שעוברת דרך פתרון הסוגיה הפלסטינית. האזור בשל לכך, חלון ההזדמנויות הולך ונפתח ואם ישראל תשכיל לנצל אותו, יחולל הדבר מהפכה של ממש במעמדה הבינלאומי ויקבע את השתלבותה באזור – תנאי הכרחי להבטחת ביטחונה לאורך זמן.

מהו האתגר ו/או האיום המרכזי שבפניו היא ניצבת?

האיום העיקרי על הדיפלומטיה הישראלית, באופן מוזר, הוא האפשרות שהעולם יאבד עניין בפתרון הסכסוך ובישראל בכלל. מעבר לעובדה שהיעדר פתרון יסכן את ביטחונה, איבוד העניין מצד העולם יערער את החוזקה העיקרית שצוינה בסעיף הראשון: יכולת ההשפעה הדיספרופורציונלית שלה.

 

דניאל שק הינו דיפלומט ישראלי לשעבר. שימש שגריר ישראל בצרפת

(צילום: דניאל מורדז'ינסקי, באדיבות המחבר)

Comments


bottom of page