top of page
  • oded816

חגגו מוקדם: הקורונה מכה שנית בהונג קונג ובסינגפור

השתיים, שנתפשו כ"מקלטים בטוחים" באסיה לאור הצלחתן בהכלת הנגיף, מתמודדות כעת עם גל שני של הדבקות מצד נוסעים השבים מאירופה, צפון אמריקה ואסיה

אדם עובר דרך סורק אינפרה אדום בשדה התעופה הראשי של סינגפור, ב-22 מארס | Photo by Ore Huiying/Getty Images

הניהול המוצלח של משבר הקורונה על ידי הרשויות בהונג קונג וסינגפור גרמו לסטודנטים רבים ולתושבים אחרים לשוב אליהן מרחבי העולם, בניסיון למצוא מפלט בטוח מהתפשטות הנגיף. התוצאה עגומה: שתיהן מתמודדות כעת עם גל שני של הדבקות מהווירוס, שאותו הביאו עמם השבים אליהן. לאור התגברות קצב ההדבקה החזירו השתיים חלק מצעדי הסגר שהוסרו תחילה, והודיעו שכל החוזרים מחו"ל יבודדו וינוטרו מיד עם נחיתתם.

תגובת סינגפור להתפרצות הנגיף המבוססת על לקחים ממשבר התפרצות נגיף הסארס ב-2003, אז זכתה המדינה הקטנה לשבחים ברחבי העולם ופעולותיה הוצגו כמודל פעולה אפקטיבי לבלימת התפשטות המגיפה. הונג קונג נאבקת עכשיו בהצלחה חלקית להטמיע אמצעי מעקב דומים לסינגפור על מנת להתמודד עם העלייה החדה בנדבקים המגיעים מחו"ל. גל שני זה עלול להאריך את תקופת ההגבלות על האוכלוסיה במדינות אחרות, מחשש להתפרצות שניה גם אצלן (מידע נוסף כאן).

דעתנו:

בעוד שרוב העולם המערבי טרם הכריע אילו שיטות הן האפקטיביות ביותר למלחמה בהתפשטות וירוס הקורונה, נראה כי חלק מהאמצעים היעילים ביותר, אשר ננקטו על ידי מספר מדינות אסייתיות וגם בישראל, קשורות לשימוש בטכנולוגיות מעקב על חולים ואחרים שבאו איתם במגע – למרות החשש מפני פגיעה בזכויות הפרט. עם זאת, במדינות האסייתיות שרשמו הצלחה יחסית בבלימת התפשטות המגפה ננקטה, בנוסף לאמצעי מעקב, תגובה מהירה והחלטית – בעיקר מנגנון נרחב לבדיקת שיעור גדול מכלל האוכלוסייה.

bottom of page