top of page
  • פנחס (פיני) אביבי

השר החדש יצטרך ללמוד במהרה ש"עולם חדש, אתגרים חדשים, דיפלומטיה חדשה"


השגריר פיני אביבי, יו"ר האגודה הישראלית לדיפלומטיה

בפני שר החוץ החדש יעמדו שלושה אתגרים מרכזיים כדלהלן:

הראשון – היכרות של הזירה הבינלאומית הגלובלית והאזורית באמצעות ימי עיון וסמינרים, שידונו הן בזירה הגלובלית והן בבעיות אזוריות. בהובלת משרד החוץ ומומחים מן האקדמיה, יש לגבש מכשיר שיאפשר קביעה נכונה של יעדי משרד החוץ בשנים הבאות.

השני – מאבק נחוש להחזרת כל תחומי הפעילות שהיו היסטורית באחריות משרד החוץ ונלקחו ממנו. במסגרת זאת, עליו להתעקש על החזרת התקציבים והתקנים שנגזלו מהמשרד, על מנת לחזק משמעותית את הנציגויות בעולם ואת סגל משרד החוץ בארץ. רק כך יוכל המשרד לחזור לתפקוד מלא.

השלישי – עמידה על כך שההערכה המדינית של ממשלת ישראל תהיה באחריות משרד החוץ, כנהוג בכל העולם, ולא בידי אמ"ן.

מדינות רבות בעולם ממנות לתפקיד שר החוץ דיפלומט בכיר מהמשרד, אך בארץ המינוי של השר וסגניו הוא פוליטי. על שר חדש לנסות וללמוד בפרק זמן קצר את משמעות הביטוי "עולם חדש, אתגרים חדשים ודיפלומטיה חדשה". זהו עולם שבו כל מוקדי הכוח השתנו דרמטית בעשור האחרון, ושורת נושאים חדשים עומדת כעת במרכז העבודה המדינית – קיימות, הגירה, מלחמות דת, מאבקים חברתיים שמשנים לחלוטין את פני החברות בעולם ועוד. לא ניתן להחליט על יעדי המשרד מבלי להבין את שדה המערכה הדיפלומטית החדשה.

בשנים האחרונות, נושאים שרק משרד החוץ, באמצעות נציגויותיו, יודע ויכול להתמודד איתם עברו למשרדים אחרים. מצב זה מחייב תיקון מיידי. בכל מדינה שאנו מכירים בעולם, יחסי החוץ ובעיות הקשורות אליו מתנהלים, ובצדק, על ידי משרד החוץ. קשה להפריז בתיאור הנזק שנגרם למדינת ישראל מפיצול לא נכון של סמכויות ותחומי אחריות.

הצבא וגופי המודיעין יודעים טוב מכולם להעריך את מצבנו בזירה הביטחונית הקרובה ולתת הערכות מודיעיניות בהתאם. מצד שני, אין לצבא ולשום גורם אחר את הכלים הנדרשים לקביעת יעדים מדיניים בזירה העולמית – יעדים שרק משרד החוץ, באמצעות נציגויותיו בחו"ל והסגל המיומן בארץ, יודע וחייב להוביל אותם.

מדינת ישראל חייבת להפנים את חלקו של משרד החוץ בביטחון הלאומי ולתת למשרד ולשר שיעמוד בראשו את כל הכלים על מנת שימלא את תפקידו כהלכה.

 

השגריר (בדימוס) פיני אביבי הוא ראש האגודה הישראלית לדיפלומטיה. כיהן כשגריר ישראל בקולומביה, בצ'ילה ובטורקיה ושימש משנה למנכ"ל משרד החוץ.

(צילום: באדיבות המחבר)

bottom of page