top of page
  • קסניה סבטלובה

המשימה הראשונה: שיקום משרד החוץ


קסניה סבטלובה, חברת כנסת מטעם מפלגת "התנועה"

בשנים האחרונות הוחלש משרד החוץ בצורה משמעותית וסמכויותיו בוזרו בין משרדים ממשלתיים אחרים. כעת משרד התפוצות, המשרד לעניינים אסטרטגיים, משרד ראש הממשלה ומספר משרדים נוספים מחזיקים במספר תחומים שבאופן מסורתי היו נחלתו של משרד החוץ.

כמו כן, בעת שמדינות אחרות באזור, לרבות איראן, פותחות שגרירויות ונציגויות חדשות – ישראל סוגרת אותן. בשנים אחרונות חנכה איראן מספר נציגויות דיפלומטיות באפריקה ובאמריקה הלטינית, בעוד ישראל דווקא צמצמה מספר נציגויות ושקלה לסגור אחרות. יש ערך לנוכחות של הדיפלומטים שלנו בחו"ל ולמרות הקידמה והאפשרויות הטכנולוגיות, דבר לא יחליף את הקשרים האישיים, שאותם חייבים לטפח ושבהם יש להשקיע.

בנוסף, התקציב הדל ממילא של שגרירויות ונציגויות נחתך מדי שנה תקציבית לכדי סכומים מזעריים, שאין די בהם כדי לאפשר עבודה דיפלומטית משמעותית. ישנו מחסור חמור בכוח אדם ואני יודעת שבנציגויות רבות אדם אחד או שניים מטפלים בתחומים רבים, ולעיתים שגרירים וקונסולים מחלקים את זמנם בין שתיים או שלוש מדינות. זה מצב בעייתי, שאינו מאפשר טיפול יסודי בבעיות ובסוגיות הייחודיות לכל מדינה ולאזורים חשובים בתוכן.

כצעד ראשון, אני מציעה ששר החוץ החדש ישקוד על שיקום משרדו. עליו להציג תכניות סדורות לחיזוק מערך החוץ ולשינוי סדר העדיפויות בניהול יחסי החוץ של ישראל. כמו כן, הוא יצטרך להילחם בעד תקציב למשרדו, אחרת יתקשה לממש את המדיניות שלו בתחום ההסברה וקידום מעמדה של מדינת ישראל בחו"ל.

כצעד שני, אני מציעה ששר החוץ החדש ישקוד על שיפור היחסים בין ישראל למדינות ערב שכבר יש איתן הסכם שלום – מצרים וירדן. כיום נדמה שהיחסים שלנו עמן מעולם לא היו טובים יותר, אך בעצם מדובר ביחסים שמתחילים ומסתיימים באנשי צבא ובראשי המדינות. המסחר בין ישראל למצרים מוגבל ביותר, אין שיח עם החברה האזרחית והשגרירים בעמאן ובקהיר מתקשים לצאת מביתם ולמלא את תפקידם. ראוי ששר החוץ החדש יעסוק בכל הדברים הללו וינסה לשקם את היחסים שהוזנחו על ידי מספר שרי חוץ לאורך שנים רבות.

 

ח"כ קסניה סבטלובה היא חברה בוועדת החוץ והביטחון וועדת העלייה, הקליטה והתפוצות. היא מזרחנית, מומחית למצרים המודרנית ולתנועות איסלאמיות רדיקליות במזרח התיכון. במהלך 13 שנה שימשה כתבת ופרשנית לענייני ערבים בערוץ 9, ביקרה במדינות ערב רבות וראיינה מנהיגי ערב שונים. (צילום: נחתך מ-U.S. Embassy Tel Aviv, on Wikipedia, CC BY-SA 2.0)

bottom of page