top of page
  • יהודה גליק

דרוש מסע הסברה חובק עולם, שיסביר את ייחודה של מדינת ישראל


יהודה גליק, חבר כנסת מטעם מפלגת "הליכוד"

בשנים האחרונות הוביל ראש הממשלה בנימין נתניהו מהפכה בתחום יחסי החוץ של מדינת ישראל. בין השאר, הוא פיתח קשרים דיפלומטיים באפיקים שהיו סגורים בעבר באסיה, באפריקה ובדרום אמריקה, ובאחרונה גם מכוון למדינות מוסלמיות וערביות. כמו כן, בעקבות פעילותו האינטנסיבית החל תהליך בעולם של הכרה בירושלים כבירת מדינת ישראל.

יחד עם זאת, אנו עדים לתופעות מדאיגות בעולם, הן ביחס לעולם היהודי – ריבוי מעשים על רקע אנטישמי – והן ביחס למדינת ישראל, כאשר תעשייה שלמה פועלת לעשות דה-לגיטימציה כלפי ישראל.

אין ספק שעל שר החוץ הבא להעמיק ולהרחיב את הפעולות שנעשו – הן בפיתוח וחיזוק יחסים דיפלומטיים כלפי מדינות חדשות, בסיוע הומניטרי של ישראל למדינות העולם הנזקקות, וכן להמשיך את הפעילות הדיפלומטית להרחבת ההכרה בירושלים כבירת ישראל. באותו זמן, עלינו לצאת למאבק בלתי מתפשר כלפי אותן תופעות שליליות של אנטישמיות, דה-לגיטימציה וטרור.

עם זאת, דומני שמעל הכל יש צורך לחדד מסרים ברורים, שמהווים את הבסיס והתשתית לכל הסוגיות הללו גם יחד. רוב אזרחי העולם נולדו לאחר הקמת מדינת ישראל ורואים בקיומה דבר מובן מאליו – ולא היא. לדעתי, יש לצאת במסע הסברה חיובי חובק עולם, במסגרת בין-משרדית, יחד עם גורמים ממלכתיים וכן ארגונים יהודיים ופרו-ישראלים, בהובלת משרד החוץ. מטרתו להסביר את ייחודה ואושיות היסוד של מדינת ישראל בשלושה רבדים: ההווה, העבר הקרוב והעבר הרחוק.

ההווה – מדינת ישראל יוצאת דופן בכל קנה מידה ביחס לגודלה. ההתעניינות במתרחש בה חובקת עולם, ויעידו על כך ביקוריהם כאן של כל ראשי מדינות ובכירים בעולם – מארה"ב, רוסיה, הודו, סין, יפן ומדינות האיחוד האירופי. אין לכך אח ורע בעולם. מעבר לעניין המדיני, הם מתעניינים גם בהישגים המדעיים של המדינה. דוגמה לכך היא היותנו המדינה הרביעית בעולם ששולחת חללית למסע לירח, אחרי שלוש מעצמות: רוסיה, ארה"ב וסין. בהחלט מעורר עניין.

העבר הקרוב – בעוד אנו מתווכחים על פתרון מדינה אחת או פתרון שתי מדינות, עלינו לזכור שמדינת ישראל הוקמה שנים בודדות אחרי הפתרון הסופי. בכל שנות קיומנו חווינו 23 אלף הרוגים בכל המלחמות ואירועי הטרור - שזה שווה לחצי יום באושוויץ. אנו מדינה שהוקמה רגע לפני חיסול עמהּ, ויש לזכור ולהזכיר זאת.

העבר הרחוק – ישראל היא מדינה המגשימה באופן פלאי את חזון נביאי התנ"ך (רב המכר של כל הזמנים, שתורגם לכל שפות העולם). ספר שנכתב לפני אלפי שנים, המדבר על גלות ארוכה ובסופה קיבוץ גלויות. אירוע זה מתרחש מדי יום לנגד עינינו.

מדינת ישראל ערוכה היום יותר מתמיד להוביל את רעיון עם ישראל כ"אור לגויים" ולקדם מהלך של ירושלים והר הבית כבירת השלום העולמי – מהלך הממשיך ומיישם את רוח חזון הנביאים.

 

ח"כ יהודה גליק הוא חבר כנסת מטעם מפלגת "הליכוד". בעל תואר שני בתולדות עם ישראל ותואר ראשון בהוראת תנ"ך ומחשבת ישראל.

(צילום: Amitay Salomon, CC BY-SA 3.0 , בוויקיפדיה)

bottom of page