top of page
  • פרויקט בחירות 2020

סקרי המדינות המתנדנדות - 1.11.20


(כל הנתונים מעודכנים ל-1 בנובמבר 2020. מקור: Real Clear Politics)

המרוץ לנשיאות ברמה הארצית - ממוצע סקרים:

מפת האלקטורים לפי הסקרים העדכניים:

הסקרים במדינות המתנדנדות:

コメント


bottom of page