top of page
Project logo.png

ב-9 באפריל ייערכו הבחירות הכלליות לכנסת ה-21 ולאחריהן תורכב הממשלה ה-35 של ישראל. לדמות שתיבחר לתפקיד שר החוץ יחכו מגוון אתגרים בתחומים שונים: שירות חוץ מוחלש, קשיים ארגוניים, מחסור בתקציבים, משברים מדיניים ועוד.


כדי לסייע לשר החדש להיכנס למשרד ברגל ימין, פנינו ל-16 מומחים - חברי כנסת, דיפלומטים לשעבר, אנשי אקדמיה ומחקר ופעילים בארגונים יהודיים - ושאלנו אותם את השאלה הבאה:
מה הם שלושת המהלכים או הצעדים שעל שר/ת החוץ הבא/ה של ישראל לעשות במאה הימים ראשונים לכהונתו/ה?


ההמלצות מגוונות, אך הדאגה ממצב משרד החוץ והדיפלומטיה הישראלית בכלל משותפת לכולם. יצאנו לעזור לדיפלומט מספר אחת של ישראל.

bottom of page